Uw one-stop-shop voor EPB, VC en keuringen.

Wie zijn wij?

Rodegraat is uw adviesbureau voor alles wat te maken heeft met de energieprestatie regelgeving, veiligheid van mobiele en tijdelijke werkplaatsen, meting van de luchtdichtheid van gebouwen, infrarood thermografie, keuringen van rioleringen en elektrische installaties, energieprestatiecertificaten, en energieadvies in het algemeen, met andere woorden een multidisciplinair team ten dienste van uw (ver)bouwproject.

Het logo van Rodegraat is geïnspireerd op de zee (onze kantoren liggen op wandelafstand van het grote zilte nat…), het ishikawa-diagramma (ook wel visgraat-diagramma genoemd), gebruikt om complexere zaken te analyseren en ons streven naar een unieke dienstverlening.

logo BEN

rodegraat is mee! Wij zijn een van de voorlopers in de toepassing van BEN (Bijna-EnergieNeutraal). Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen, in heel Europa zelfs. Het bijzondere aan BEN-woningen is dat ze weinig energie verbruiken voor verwarming, ventilatie, koeling en warm water. De energie die nog nodig is, wordt uit groene energiebronnen gehaald.

Welke diensten bieden we aan

EPB
EPB verslaggeving

Vanaf 1 januari 2006 moeten nieuwbouw- en verbouwde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, voldoen aan de Energieprestatieregelgeving, kortweg EPB-regelgeving, die de EnergiePrestatie- en Binnenklimaatnormen vastleggen (EPB-normen).

veiligheidscordinatie
veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoordinatie heeft als doel het aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te verbeteren.

luchtdichtheidsmetingen
luchtdichtheidsmetingen

Bij een luchtdichtheidstest (blower door test) wordt de luchtdichtheid van uw woning vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert, is dan een maat voor de luchtdichtheid.

EPC keuring
EPC keuring

Het Energieprestatiecertificaat (EPC) voor woningen geeft in 1 oogopslag informatie over het energieverbruik van een woning. Een EPC is verplicht bij verkoop of verhuur van bestaande woongebouwen. Meer informatie staat op onze EPC informatie-pagina.

thermografie
infrarood thermografie

Thermografie is een niet-destructieve techniek waarbij temperaturen in beeld worden gebracht. Met een warmtecamera, ook wel thermografische camera genoemd, kan men van op een veilige afstand infrarood foto’s maken die temperatuurverschillen visualiseren.

rioolkeuringen
rioolkeuringen

Plant u de bouw van een nieuwe woning/gebouw of rennovatie van een bestaande woning? Vanaf 1 januari 2014 treden de nieuwe gewestelijke stedenbouwkundige verordening in verband met regenwaterputten en gescheiden lozing van hemelwater en afvalwater in werking.

Onze medewerkers

Bart Roels, Ingenieur, energiedeskundig type A en EPB-verslaggever en Peter Delva, veiligheidsadviseur niveau II en veiligheidscoördinator bundelen sinds begin 2014 hun krachten in rodegraat.be. Philippe Leyn, EPB-verslaggever sinds het prille begin van de regelgeving, versterkt het team.

placehold.it

Bart Roels

ir. (KUL 1994), sinds 2008 actief als energiedeskundige type A, type B en publieke gebouwen, EPB-verslaggever, erkend luchtdichtheidsmeter

placehold.it

Peter Delva

Sinds 1996 werkzaam als preventieadviseur Niveau II. Bij het tot stand komen van het KB van 25/01/2001 rond VC heeft hij zich verdiept in deze specifieke materie. Op zeer regelmatige basis worden er nog bijscholingen gevolgd.

placehold.it

Philippe Leyn

Sinds het begin van de EPB-regelgeving in 2006 actief als EPB-verslaggever.